Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Μαργαρίτας Δαλμάτη: Σκίτσα στην Ομίχλη ποιήματα. Αθήνα 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 203