Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ειδήσεις», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 206-207