Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 196-199