Είστε εδώ

Τσατσαρωνάκη-Χριστοδούλου Κατίνα, «Ψηλά», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 199