Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 192-195