Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Δημοσθένη Ζαδέ: Πορεία προς το φως, ποιήματα - Αθήνα 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 204-205