Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Ξάνθου Λυσιώτη Νιφάδες, Ποιήματα - Κύπρος 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 205