Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η πρώτη πύκνωση (Πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος Αποκατάσταση)», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 185-187