Είστε εδώ

Ζαδές Δημοσθένης, «Δύο νυχτερινά ταμπλώ», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 187