Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Όλγας Βατίδου: Στη Σμύρνη το πρώτο προσκύνημα Αθήνα 1952», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 203