Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο κ. Τηλέμαχος Αλαβέρας», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 200