Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γιάννη Αναπλιώτη Στα χρόνια της Κουγκέστας, έκδ. Συλλόγου προς διάδοσιν των Γραμμάτων, Καλαμάτα 1953», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 205-206