Είστε εδώ

«Δέκατος λογοτεχνικός διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 208