Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «Από την Πόλη», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 207