Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Γιώργου Σκιαδά: Σμύρνη Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 81 (Ιούνιος 1953), σ. 203