Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Ώρα γαλήνης», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 57