Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Το μαρτύριο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 50