Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τοπίο Χαλκιδικής]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 52