Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Σαν τη μητέρα, αλήθεια», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 47