Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Γιώργος Παραλής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 51-62