Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Διαμαρτυρία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 58