Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Αυτό το απόστημα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 50