Είστε εδώ

Bezruč Petr, «Βέρμπιτσε», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 28-29