Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Το διάστημα της σιωπής», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 49