Είστε εδώ

Bezruč Petr, «Το κόκκινο λουλούδι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 27