Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «[Σχέδιο]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 52