Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Υποψία», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 48