Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Άποψη του Μπέσκυντυ», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 32