Είστε εδώ

Θεοδωρακόπουλος Λουκάς, «Τα πρόσωπα των αρχαίων θεών», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 17