Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Ποιοι οι φίλοι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 33-46