Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιώργος Παραλής]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 51