Είστε εδώ

Bezruč Petr, «Λεωνίδας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 29-30