Είστε εδώ

Bezruč Petr, «Ποιος θαρθεί στη θέση μου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 30