Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Ματαιότης και θλίψις», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 61