Είστε εδώ

Price P., «[Νίκος Καχτίτσης]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959), σ. 33