"Ta Nea" Newspaper

Search

Go
Show

Ελλάδα :: Ανεπτυγμένη είδηση-λόγος

( φοιτητές θα κρίνουν καθηγητές :: 17-03-2003) 

Φοιτητές θα κρίνουν καθηγητές

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων

ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ

Φρένο στους «ιπτάμενους καθηγητές» και τους διδάσκοντες - συνήθεις απόντες από τα αμφιθέατρα, αλλά και συστηματική καταγραφή των ελλείψεων υποδομών που υπάρχουν στα Ιδρύματα επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να βάλει το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων που παρέδωσε προχθές ο υπουργός Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου στους πρυτάνεις των ΑΕΙ.

Επιφυλάξεις για τη συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση, διατύπωσαν ορισμένοι πρυτάνεις, επισημαίνοντας ότι η ΕΦΕΕ είναι εδώ και χρόνια υπό διάλυση (φωτό αρχείου)

Ανάμεσα στις προβλέψεις του προσχεδίου νόμου υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν στους φοιτητές να κρίνουν τη διδακτική ικανότητα και τη συνέπεια των καθηγητών τους. Αυτή η αξιολόγηση θα συνεκτιμάται κατά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού των ΑΕΙ και ΤΕΙ, κάτι για το οποίο υπήρχε και παλαιότερα νομική πρόβλεψη αλλά σπανίως είχε εφαρμοστεί. Επίσης, το νέο θεσμικό όργανο που δημιουργείται και ονομάζεται ΕΣΔΑΠ (Εθνικό Συμβούλιο Διασφάλισης και Αξιολόγησης Ποιότητας) έχει 11μελή σύνθεση με τη συμμετοχή ενός φοιτητή και ενός σπουδαστή. Θα μπορεί να προσκαλεί ξένους εμπειρογνώμονες για να αξιολογήσουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια σε εξειδικευμένα ζητήματα και να εντοπίζει ελλείψεις υποδομών που οφείλονται σε αδράνεια ή έλλειψη χρηματοδοτήσεων καλώντας την κυβέρνηση να τις διορθώσει άμεσα.

Η αξιολόγηση πάντως θα είναι συμβουλευτική και ενισχυτική και δεν θα έχει χαρακτήρα τιμωρίας ενώ, όπως διευκρίνισε ο κ. Ευθυμίου, μέσω αυτής της αξιολόγησης σε καμία περίπτωση δεν θα βαθμολογούνται Ιδρύματα ή Τμήματα ΑΕΙ - ΤΕΙ ούτε θα τα κατατάσσει σε σειρά και επίπεδα, όπως συμβαίνει, λ.χ., στη Βρετανία.

Το νομοσχέδιο, είπε ο κ. Ευθυμίου, θα πρέπει να έχει ψηφιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, καθώς τότε θα γίνει στο Βερολίνο η νέα σύνοδος υπουργών Παιδείας της Ευρώπης για τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων από ένα κράτος σε άλλο περνάει μέσα από την αξιολόγηση ποιότητας και εάν η Ελλάδα (τελευταία χώρα στην Ευρώπη χωρίς κεντρική αξιολόγηση) δεν το θεσπίσει, τότε σύμφωνα με τον κ. Ευθυμίου τα πτυχία μας κινδυνεύουν να αναγνωρίζονται μόνο μέσα στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας. Ζήτησε, λοιπόν, από τους πρυτάνεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τον Μάιο.

Οι βασικές προβλέψεις

Σύμφωνα με τις βασικές προβλέψεις: Το ΕΣΔΑΠ θα έχει ρόλο υποστηρικτικό για ΑΕΙ - ΤΕΙ και συμβουλευτικό για την κυβέρνηση. Τα 11 μέλη του θα ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του υπουργού Παιδείας και γνωμάτευσης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο πρόεδρος θα πρέπει να έχει διατελέσει καθηγητής ΑΕΙ ή ΤΕΙ και να είναι πρόσωπο με αναγνωρισμένη εμπειρία στον τομέα αξιολόγησης ποιότητας της εκπαίδευσης. Τέσσερα από τα μέλη του θα είναι εν ενεργεία πρυτάνεις και πρόεδροι ΤΕΙ και θα προτείνονται από τις αντίστοιχες συνόδους πρυτάνεων και προέδρων. Άλλα 4 μέλη θα είναι καθηγητές ΑΕΙ - ΤΕΙ με αποδεδειγμένη γνώση σε ζητήματα αξιολόγησης τα οποία θα προτείνονται από τον υπουργό Παιδείας. Η επιλογή τους θα γίνεται από γνωμοδοτικούς καταλόγους με διπλάσιο αριθμό προτεινομένων, τους οποίους θα υποβάλουν και πάλι οι σύνοδοι πρυτάνεων και προέδρων. Τέλος, δύο μέλη θα είναι φοιτητές, ένας από ΑΕΙ και ένας από ΤΕΙ, τους οποίους θα υποδεικνύουν αντίστοιχα η ΕΦΕΕ και η ΕΣΕΕ (φοιτητική και σπουδαστική ένωση, αντίστοιχα).

Διπλή αξιολόγηση

Το ΕΣΔΑΠ, που θα έχει συγκεκριμένη θητεία, θα καταρτίζει Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Αξιολόγησης και ενδιάμεσα ετήσια προγράμματα και θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους, ενώ θα έχει διοικητική και επιστημονική υποστήριξη από 30 υπαλλήλους. Η αξιολόγηση θα είναι διπλή, εσωτερική και εξωτερική, και θα αξιολογούνται τα πάντα - η εκπαίδευση, η έρευνα, η διοίκηση.

Σε κάθε Ίδρυμα θα δημιουργηθεί μονάδα εσωτερικής αξιολόγησης. Στα πλαίσια αυτής, μέσω ερωτηματολογίων που θα διανέμονται στους φοιτητές, καθίσταται πλέον υποχρεωτική και η αξιολόγηση της συνεργασίας, επικοινωνίας και διδακτικής ικανότητας των καθηγητών. Τα αποτελέσματα αυτής της φοιτητικής αξιολόγησης θα τίθενται στη διάθεση του εκλεκτορικού σώματος που αποφασίζει για την εξέλιξη των καθηγητών.

Η εξωτερική αξιολόγηση θα γίνεται από ειδικούς κριτές, που θα μπορούν να είναι και ξένοι εμπειρογνώμονες.

Τέλος, με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η ίδρυση Ινστιτούτων Διά Βίου Εκπαίδευσης σε κάθε ΑΕΙ - ΤΕΙ, τα οποία θα παρέχουν πιστοποιητικά επιμόρφωσης σε άτομα άνω των 25 ετών που θα θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Επιφυλάξεις σε 4 σημεία

Σε τέσσερα σημεία εστίασαν τις επιφυλάξεις τους για το νομοσχέδιο αξιολόγησης ορισμένοι πρυτάνεις, αν και μόνο δύο - και κυρίως ο πρύτανης του Πολυτεχνείου κ. Θ. Ξανθόπουλος - εξέφρασαν κατ' αρχήν σοβαρές αντιρρήσεις.

1. Η σύνθεση του ΕΣΔΑΠ θεωρούν ότι «εξισώνει» τους πανεπιστημιακούς με τους καθηγητές των ΤΕΙ. Εξάλλου, ο τρόπος διορισμού των μελών προβληματίζει κάποιους.

2. Δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ο κ. Ευθυμίου δήλωσε ότι δεν θα έχει χαρακτήρα «τιμωρίας», ζητούν όμως διευκρινίσεις.

3. Διατύπωσαν επιφυλάξεις για τη συμμετοχή φοιτητών, δεδομένου ότι η ΕΦΕΕ είναι εδώ και χρόνια υπό διάλυση.

4. Δεν θεωρούν αρκετό τον χρόνο για την κατάθεση των δικών τους προτάσεων, καθώς μέχρι τον Μάιο μεσολαβούν φοιτητικές και πρυτανικές εκλογές.

Επιπλέον, οι πρυτάνεις επισήμαναν στον υπουργό ότι αυτό που προέχει είναι η αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ κατά 25%, τουλάχιστον.