"Ta Nea" Newspaper

Search

Go
Show

Ελλάδα :: Ανεπτυγμένη είδηση-λόγος

( απλοποιούνται οι άδειες :: 28-02-2003) 

Απλοποιούνται οι άδειες

Θα χρειάζονται μόνο 2 στοιχεία, θα βγαίνει σε 3 μήνες

Διευκολύνεται η εξάπλωση των οικιστικών συγκροτημάτων. Στα εν λόγω προγράμματα θα μπορούν να μπουν και επιχειρήσεις που θα πουλάνε σπίτια στους εργαζομένους τους. Ήδη στην Αθήνα, με τα Ολυμπιακά Χωριά στο Μαρούσι και την Παλλήνη, έκαναν δυναμική εμφάνιση

Έως και… δύο χρόνια χρειάζεται σήμερα για να εκδοθεί μία απλή οικοδομική άδεια. Με σχέδιο νόμου θα καταργηθεί η έως σήμερα γνωστή "άδεια", η οποία θα λέγεται πλέον "Άδεια Δόμησης" και θα εκδίδεται σε 3 μήνες. Η Άδεια Δόμησης εκδίδεται από την Πολεοδομική Υπηρεσία μετά την υποβολή εκ μέρους του ιδιοκτήτη μόνο δύο στοιχείων:

1. Του διαγράμματος κάλυψης και των όψεων των κτιρίων.

2. Όλες οι άλλες απαιτούμενες μελέτες εκπονούνται και υλοποιούνται με ευθύνη του μηχανικού και χωρίς έλεγχο από την Πολεοδομία (στατικά, εσωτερική διαρρύθμιση, μηχανολογικά, θερμομονώσεις, πυρασφάλεια), ενώ η η κατασκευή ελέγχεται στην πράξη από την Πολεοδομία με υποχρεωτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το στάδιο της ανέγερσης.

3. Για την έκδοση της άδειας δόμησης καταργούνται τα πιστοποιητικά και διαχωρίζονται οι περιπτώσεις των "απλών" αδειών (π.χ. ένα σπίτι είναι μια απλή άδεια, ένα εργοστάσιο όχι) ώστε να προωθούνται κατά προτεραιότητα.

4. Δημιουργείται Τμήμα Ελεγκτών ή Ορκωτών Μηχανικών στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή στο ΤΕΕ, που ελέγχει τη συνολική λειτουργία του συστήματος αδειοδότησης και κατασκευής, με υποχρεωτικούς επίσης δειγματοληπτικούς ελέγχους (σε ποσοστό 5% των περιπτώσεων).

5. Προβλέπονται αυστηρές ποινές για τους μηχανικούς, μελετητές, επιβλέποντες και κατασκευαστές οικοδομών, οι οποίοι δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από την άδεια δόμησης (αφαίρεση διπλώματος, φυλάκιση κ.λπ.).

Έρχονται τα ιδιωτικά συγκροτήματα κατοικιών

Έρχονται και στην Ελλάδα τα ιδιωτικά συγκροτήματα κατοικιών, όπως στις ΗΠΑ! Πρόκειται για εγκαταστάσεις με συνδυασμό κατοικίας και σχεδιασμό των κοινόχρηστων χώρων, τα οποία στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα. Στις προθέσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι με αυτό τον τρόπο να "κλείσει", όπου είναι εφικτό (όπου δηλαδή δεν είναι δάση), και το τεράστιο θέμα με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς! Επίσης θα δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, αν το επιθυμούν, να… φτιάξουν σπίτια που θα αγοράσουν οι εργαζόμενοι.

Οι προτάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ προς την ενθάρρυνση του "νέου τύπου" κατοικίας και η προώθηση της "κοινωνικής κατοικίας" είναι: 1. Παροχή με σύντομες διαδικασίες πολεοδομημένης γης, είτε για υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων είτε (κυρίως) για ιδιωτική πολεοδόμηση. Με αυτόν τον τρόπο μέσω μεγάλων ιδιωτικών οργανισμών (τράπεζες, εταιρείες Real Estate κ.λπ.) οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν στέγη με ικανοποιητικούς όρους (π.χ. leasing).

2. Ήδη στα πλαίσια αυτής της αντίληψης απελευθερώθηκε και οδεύει προς υλοποίηση σημαντικός αριθμός οικοδομικών συνεταιρισμών.

3. Δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο, ανάλογο με εκείνο που έχει εφαρμοστεί για αναπλάσεις και φιλοξενία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με χρήση ιδιωτικών πόρων στη βάση πολεοδομικών και φορολογικών κινήτρων.

4. Θα δοθεί δυνατότητα πολεοδόμησης σε επιχειρήσεις με συνοπτικές διαδικασίες που θα μπορούν να προσφέρουν την εναλλακτική λύση ως προς την αυθαίρετη δόμηση, με παροχή στέγης προσιτής στους εργαζομένους σε αναβαθμισμένο περιβάλλον.

5. Δυνατότητα λειτουργίας μιας αναπτυξιακής, επενδυτικής εταιρείας που θα επενδύει σε ανάπτυξη ακινήτων σε συγκεκριμένες υποβαθμισμένες περιοχές με συμμετοχή του Δημοσίου και ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι ιδιώτες επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν και ποιες ελάχιστες εγγυήσεις απαιτούν από το Δημόσιο για να προβούν στη συμμετοχή αυτή.