"Ta Nea" Newspaper

Search

Go
Show

Ελλάδα :: Ανεπτυγμένη είδηση-λόγος

( αλλάζουν όλα στα αυθαίρετα :: 28-02-2003) 

Αλλάζουν όλα στα αυθαίρετα

Αποφασίστηκε δέσμη μέτρων και για "έμμεσες" νομιμοποιήσεις

ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΛΙΑΝΗ

Τριάντα επτά αλλαγές στην αυθαίρετη δόμηση, στην έκδοση οικοδομικών αδειών και γενικά στον τρόπο πολεοδόμησης μεγάλων εκτάσεων προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Όπως έγινε γνωστό μετά το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, στη δέσμη μέτρων που προωθούνται περιλαμβάνονται "έμμεσες νομιμοποιήσεις" για τα υπάρχοντα αυθαίρετα αλλά και αυστηρότερο πλαίσιο για να μη… ξεφυτρώσουν καινούργια.

Επίσης προβλέπονται συνοπτικές διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, με στόχο αυτές να εκδίδονται σε τρεις μήνες και όχι να φθάνουν μέχρι και τα δύο χρόνια, όπως ισχύει σήμερα.

Εντυπωσιακό νέο μέτρο είναι και η εισαγωγή στην Ελλάδα των περίφημων "ιδιωτικών οικιστικών συγκροτημάτων", τα οποία θα μπορεί ακόμα και μια επιχείρηση να κατασκευάσει με ευνοϊκούς όρους και να πουλήσει στους εργαζομένους.

Αυθαιρεσία 4 ταχυτήτων με διαφορετικές ποινές

Λύση στο πρόβλημα των αυθαιρέτων; Ναι, αλλά μόνο με την επιτάχυνση των εντάξεων στα σχέδια πόλεως διά της ολοκληρώσεως των Πολεοδομικών Μελετών που "ζυμώνονται" επί 14 χρόνια, λέει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων εκτιμούν πως η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε δύο χρόνια

1. Όλα τα αυθαίρετα δεν θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Στο υπό κατάρτιση Προεδρικό Διάταγμα, που προωθείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τα αυθαίρετα θα χωριστούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος της αυθαιρεσίας, ενώ προωθούνται κι άλλες σημαντικές αλλαγές, ιδιαίτερα στον τομέα των προστίμων.

Τα αυθαίρετα χωρίζονται σε: α) Κτιριοδομικά. Η κατηγορία αφορά μόνο σε μικροπαραβάσεις του κτιριοδομικού κανονισμού, όπως για παράδειγμα μια μικρή επέκταση δωματίου ή μια πέργκολα ή άλλες παραβάσεις που εμπίπτουν στους κανονισμούς ασφαλείας του κτιρίου.

β) Πολεοδομικά. Πρόκειται για όσα έχουν παραβάσεις των όρων δόμησης, όπως π.χ. κάποιος να έχει χτίσει παραπάνω απ' ό,τι προβλέπει ο συντελεστής δόμησης.

γ) Αυθαίρετα χωρίς καμία άδεια. Αυτά χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους: - αυθαίρετα πρώτης και δεύτερης κατοικίας - αυθαίρετα ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση ώστε να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οι αυθαιρεσίες.

δ) Αυθαίρετα στις περιοχές προστασίας. Ως περιοχές προστασίας ορίζονται δάση, ρέματα, αρχαιολογικοί χώρους, περιοχές Natura κ.λπ.

2. Η ανέγερση στις προστατευόμενες περιοχές προτείνεται, εκτός από πολεοδομικό, να χαρακτηριστεί και περιβαλλοντικό αδίκημα ώστε να αντιμετωπίζεται και με τη νομοθεσία που αφορά τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

3. Στα αυθαίρετα των κατηγοριών 1, 2 και 3 επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

4. Γίνεται σύνδεση προστίμων με την αντικειμενική αξία και κοινωνικά κριτήρια. Το πρόστιμο διατήρησης βεβαιώνεται εφάπαξ στο Δημόσιο Ταμείο και θα διακόπτεται μόνο μετά την κατεδάφιση ή τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου με την ένταξή του στο σχέδιο πόλεως.

5. Η οποιαδήποτε νομικής φύσεως παρέμβαση (προσφυγή, ασφαλιστικά μέτρα, ένσταση κ.λπ.) δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα στις αποφάσεις κατεδάφισης ή επιβολής προστίμων ή βεβαιώσεων προστίμων.

6. Οι Δήμοι που διαθέτουν Πολεοδομικά Γραφεία ή Δημοτική Αστυνομία υποχρεούνται στον έγκαιρο εντοπισμό των αυθαιρέτων, τη διακοπή των εργασιών και την κατεδάφισή τους. Για κάθε νέα αυθαίρετη κατασκευή, ο δήμος καταβάλλει στο ΥΠΕΧΩΔΕ ποσό ίσο προς το 30% του προστίμου ανέγερσης.

Μεγάλες ποινές

7. Προβλέπονται αυξημένες ποινές, πρόστιμα και αφαιρέσεις αδειών λειτουργίας σε όλους τους εμπλεκομένους (ιδιοκτήτες, μηχανικοί, τεχνικοί, συμβολαιογράφοι, νομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι κ.ά.) στην περίπτωση ανέγερσης νέων αυθαιρέτων.

8. Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μπορεί να διακόψει τις οικοδομικές εργασίες μιας περιοχής, ώστε να ελεγχθεί το σύνολο των αυθαιρεσιών και να ληφθούν άμεσα μέτρα καταλογισμού ευθυνών.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αυθαιρέτων το ΥΠΕΧΩΔΕ επισημαίνει ότι σήμερα αποτελεί κυρίως λύση για τα χαμηλά κυρίως εισοδήματα αφού είναι φθηνότερο, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς ενοχλητικούς περιορισμούς. "Πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από ένα εξίσου ελκυστικό "νόμιμο προϊόν"".

Τέτοιο προϊόν, σύμφωνα με το ΥΠΕΧΩΔΕ, μπορεί να είναι η παροχή πολεοδομημένης γης με γρήγορες διαδικασίες πολεοδόμησης (π.χ. ΠΕΡΠΟ) και η φθηνή χρηματοδότηση (μέσω προγραμμάτων τραπεζών, π.χ. leasing).

Όχι νομιμοποίηση

9. Για τα υφιστάμενα αυθαίρετα θα υπάρξει σταδιακή ένταξη στα σχέδια (ΟΧΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ), δηλαδή ένταξη στο σχέδιο ευρύτερων περιοχών προς πολεοδόμηση ώστε να διασφαλίζεται το αναγκαίο πράσινο και ο απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός.

10. Ρεύμα μπορεί να δοθεί μόνο σε αυθαίρετα περιοχών στα οποία εκπονείται πολεοδομική μελέτη που έχει ολοκληρώσει τη φάση προσδιορισμού των κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πλατείες κ.λπ.).

11. Θα υπάρξει διαφοροποίηση της αντιμετώπισης των αυθαιρέτων ανάλογα με την έκταση της αυθαιρεσίας και άμεση κατεδάφιση των "προκλητικών" (π.χ. βίλα σε παραλία ή μέσα στο δάσος).

12. Σε περιοχές μεγάλης συγκέντρωσης αυθαιρέτων, με απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ θα ορίζονται "περιοχές προς εξυγίανση" στις οποίες η αρμοδιότητα αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης και αποκατάστασης θα ανατίθεται σε ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της Περιφέρειας. Σήμερα, τέτοια περίπτωση είναι για παράδειγμα ο Κηφισός, όπου έχει αρχίσει ήδη η κατεδάφιση.

Τέρμα στα "παράθυρα" για εκτός σχεδίου δόμηση

Προωθείται νέο Προεδρικό Διάταγμα για την εκτός σχεδίου δόμηση που προβλέπει: 1. Την κατάργηση παρεκκλίσεων.

2. Την επιβολή ελαχίστου ορίου κατάτμησης τουλάχιστον σε μία περιαστική ζώνη, το εύρος της οποίας θα πρέπει να καθορισθεί, πέραν των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως και των ορίων οικισμών καθώς και κατά μήκος των ακτών.

3. Μελετάται η απαγόρευση διάσπασης κτιρίων στην περίπτωση χρήσης κατοικίας, η οποία συνήθως δημιουργεί υπερβάσεις στην κάλυψη.

4. Καθορίζεται το "ελάχιστο πρόσωπο" (δηλαδή τα μέτρα του οικοπέδου που είναι μπροστά σε δρόμο), αλλά μόνο για υφιστάμενο δρόμο (όχι ιδιωτικό) ως προϋπόθεση για την οικοδομησιμότητα του γηπέδου. ("Παραθυράκι" για να μειωθούν οι κραδασμοί από την κατάργηση των παρεκκλίσεων).

5. Επιβάλλονται μορφολογικοί περιορισμοί σύμφωνα με την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των περιοχών (υλικά, ανοίγματα, χρώματα, εξώστες, κλίσεις στέγης, φύτευση κ.λπ.).

6. Επεκτείνεται η απαγόρευση της δόμησης σε οικόπεδα εκτός σχεδίου με κλίση μεγαλύτερη του 35% στις περιοχές όπου σήμερα δεν ισχύει. Εναλλακτικά διερευνάται η σκοπιμότητα, στις περιπτώσεις μεγάλων κλίσεων, να καθορίζεται ανώτατη επιφάνεια δόμησης για το σύνολο των ορόφων, περιλαμβανομένου και του υπογείου.