Parallel Search

Search

Go
Show

Επιστολές :: Ανεπτυγμένη είδηση-λόγος

( καταψήφισε η αντιπολίτευση ) 

Καταψήφισε η αντιπολίτευση γιατί… οι αρουραίοι έχουν μακριές ουρές;

Ανάλυση του λευκού φωτός

Η Νέα Δημοκρατία επέκρινε τη ρύθμιση κάνοντας λόγο για "επαναφορά του Συνδρόμου Λυμπέρη με δούρειο ίππο την Παλλαϊκή Άμυνα". Οι αρουραίοι χρησιμοποιούν την ουρά τους για να ισορροπούν, όταν πρέπει να κινηθούν πάνω σε κληματαριές, σε λεπτά κλαριά ή σε σχοινιά. Για να κατανοήσουμε το φαινόμενο ανάλυσης του λευκού φωτός, ας δούμε αρχικά πώς προκαλείται η εκτροπή (αλλαγή κατεύθυνσης) μιας μονοχρωματικής ακτίνας φωτός από ένα πρίσμα.

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου άρχισε χθες στην εθνική αντιπροσωπεία, η Παλλαϊκή Άμυνα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και το συντονισμό των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών αλλά και περιπτώσεων άμυνας από εξωτερική επιβολή.

Η ουρά εξάλλου για το τρωκτικό δεν είναι απλώς… εργαλείο δουλειάς αλλά λειτουργεί και ως "θερμοστάτης". Στο σχήμα 1-6 έχουμε μία τέτοια ακτίνα φωτός, που προσπίπτει πλάγια στην αριστερή επιφάνεια ενός πρίσματος.

Υπέρ του νομοσχεδίου έχει ταχθεί το ΔΗΚΚΙ, ωστόσο τα άλλα κόμματα δήλωσαν ότι θα το καταψηφίσουν, για διαφορετικούς λόγους το καθένα.

Παίζει καθοριστικό ρόλο για να διατηρούν οι αρουραίοι τη θερμοκρασία του σώματός τους. Επειδή ο δείκτης διάθλασης του πρίσματος είναι μεγαλύτερος από το δείκτη διάθλασης του οπτικού μέσου που τον περιβάλλει, η ακτίνα διαθλάται προσεγγίζοντας την κάθετη xx, ενώ, όταν η ακτίνα εξέρχεται από το πρίσμα, απομακρύνεται από την κάθετη.

Η Νέα Δημοκρατία διότι εκτιμά ότι η τοπική άμυνα καλύπτεται από το θεσμό της Εθνοφυλακής από το 1952, το ΚΚΕ επειδή η Παλλαϊκή Άμυνα θα έπρεπε να έχει εθελοντικό χαρακτήρα και να είναι μόνο για άνδρες και ο ΣΥΝ διότι, όπως υποστηρίζει, "επιχειρείται η πλήρης στρατιωτικοποίηση των θεσμών και της καθημερινής ζωής".

Έχουν εξειδικευμένα αιμοφόρα αγγεία τα οποία ελέγχουν την ποσότητα αίματος που ρέει στην ουρά τους. Βλέπουμε ότι η εξερχόμενη ακτίνα έχει εκτραπεί τελικά από την αρχική της πορεία κατά γωνία φ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Άκης Τσοχατζόπουλος, τόνισε ότι το νομοσχέδιο δεν υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει την υφιστάμενη νομοθεσία, κινητοποιώντας την τοπική κοινωνία σε επίπεδο κοινότητας, δήμου και νομαρχίας.

Το αίμα που μεταφέρεται στο δέρμα της ουράς, το οποίο στερείται τριχώματος, μεταφέρει τη θερμότητα, η οποία έπειτα εκπέμπεται έξω από το σώμα. Η γωνία φ ονομάζεται γωνία εκτροπής.

Παράλληλα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι, ενώ δε διαφωνεί επί της ουσίας με το νομοθέτημα, διαφοροποιείται με μοναδικό σκοπό να προκαλέσει εντυπώσεις.

Ο αρουραίος μπορεί να κατευθύνει ποσοστό 0,1% μέχρι 10% του αίματός του στην ουρά του.

Έστω τώρα ότι έχουμε μία δέσμη λευκού φωτός που προσπίπτει πάνω σε ένα πρίσμα (σχήμα 1-7α).

Με τον τρόπο αυτό και υπό ιδανικές συνθήκες μπορεί να "ξεφορτωθεί" μέχρι και 20% της θερμότητας που παράγεται με τον μεταβολισμό του.

Οι ακτίνες που εξέρχονται από το πρίσμα εκτρέπονται και διασκορπίζονται στο χώρο εξόδου, ενώ ταυτόχρονα το λευκό φως αναλύεται σε μία πολύχρωμη συνεχή ταινία, που περιλαμβάνει γνωστά χρώματα.

Αντιθέτως, περιορίζοντας τη ροή αίματος στην ουρά του, ελαττώνει τις απώλειες της θερμότητας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Η ταινία αυτή ονομάζεται φάσμα του λευκού φωτός.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μήκος της ουράς του αρουραίου καθορίζεται μερικώς και από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στην οποία μεγαλώνει.

Τα χρώματα του φάσματος, κατά σειρά μείωσης του μήκους κύματος, είναι: ερυθρό, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό και ιώδες (σχήμα 1-7β). Τα χρώματα αυτά δεν αναλύονται σε άλλα απλούστερα και, αν τα ανασυνθέσουμε, θα αναπαράγουμε το λευκό φως.

1-5 Εξάρτηση του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματος.

1-7 (α) Απεικόνιση του διασκεδασμού που προκαλείται σε δέσμη λευκού φωτός από ένα πρίσμα . Η ταινία των εξερχόμενων χρωμάτων ονομάζεται φάσμα. (β) Τα βασικά χρώματα του φάσματος.

Το φαινόμενο "διασκεδασμός" μελετήθηκε για πρώτη φορά το 17ο αιώνα από το Ρενέ Ντεκάρτ και το Νεύτωνα. Ο Νεύτωνας προσπάθησε να αναλύσει περαιτέρω τις μονοχρωματικές ακτίνες του φάσματος σε άλλες απλούστερες, αλλά δεν τα κατάφερε. Το μόνο που παρατήρησε ήταν ότι το χρώμα διαχεόταν περισσότερο, αλλά παρέμενε ως έχει.

Δείκτης διάθλασης (n) Μήκος κύματος λ0 (nm) Χαλαζίας

1-6 Ακτίνα φωτός που διαθλάται από πρίσμα εκτρέπεται κατά γωνία φ.

Μέτρο του διασκεδασμού Λευκό φως

Παρατηρώντας την εικόνα του σχήματος 1-7β βλέπουμε ότι οι ιώδεις ακτίνες εκτρέπονται περισσότερο, ενώ οι ερυθρές λιγότερο από τις άλλες που βρίσκονται ανάμεσά τους. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γωνία εκτροπής εξαρτάται από το μήκος κύματος κάθε χρώματος. Συμπερασματικά, το φως εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά σε σχέση με τη διάδοσή του σε οπτικά μέσα: • Κάθε μονοχρωματική ακτίνα φωτός, όταν διαδίδεται σε ένα συγκεκριμένο οπτικό μέσο, χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό μήκος κύματος, που είναι η ταυτότητα του χρώματος για το μέσο αυτό. • Ο δείκτης διάθλασης του οπτικού μέσου έχει διαφορετική τιμή για κάθε χρώμα (πίνακας 1.2). • Η γωνία εκτροπής κάθε χρώματος, όταν αυτό διέρχεται από οπτικό μέσο, εξαρτάται από το μήκος κύματος του χρώματος και όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος τόσο μικρότερη είναι η γωνία εκτροπής.