Parallel Search

Search

Go
Show

Απόψεις :: Κοινωνικό ρεπορτάζ

( τη "μερίδα του λέοντος" στις προσλήψεις στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα παίρνουν τα κέντρα εξυπηρέτσης πολιτών. :: 20/1/2006 20:26:43) 

Τη "μερίδα του λέοντος" στις προσλήψεις στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα παίρνουν τα Κέντρα Εξυπηρέτσης Πολιτών. Χτυπά και νέους ο καρκίνος του προστάτη

Α. Ανάγνωση κατανόηση του κειμένου

Τη διενέργεια 2.376 προσλήψεων σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ενέκρινε χθες η αρμόδια διυπουργική επιτροπή. Μεταξύ άλλων, η επιτροπή ενέκρινε την πλήρωση 2.055 θέσεων μόνιμου προσωπικού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας.

Δραματική αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του προστάτη και της ουροδόχου κύστεως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. 1. Στις παρουσιάσεις ταινιών που διάβασες να διακρίνεις ποιες δίνουν μόνο πληροφορίες και σε ποιες εμπεριέχονται σχόλια του παρουσιαστή.

Το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), επεξεργάζεται ήδη την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, ο οποίος αναμένεται να βγει στον αέρα σε διάστημα περίπου ενός μήνα. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι σήμερα δύο στους τρεις ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο "Άγιος Σάββας" πάσχουν από αυτές τις μορφές καρκίνου.

2. Να εντοπίσεις τα σχόλια των κειμένων που αποκαλύπτουν τη θετική ή αρνητική στάση του κριτικού.

Η δημοσίευση των προκηρύξεων για τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας που ενέκρινε η διυπουργική επιτροπή θα γίνει επίσης με ευθύνη των οικείων φορέων. Πριν από δύο δεκαετίες περίπου, ο καρκίνος του προστάτη και της κύστεως "χτυπούσε" μόλις έναν στους 15 ασθενείς του νοσοκομείου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (2.068 θέσεις) Την ίδια ώρα, ο καρκίνος του προστάτη μάλιστα πλήττει πλέον και νέους άνδρες, κοντά στην ηλικία των 30 χρόνων, ενώ εκτιμάται ότι στα επόμενα 20 χρόνια τα κρούσματα καρκίνου της ουροδόχου κύστεως θα έχουν υπερδιπλασιαστεί στις γυναίκες. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (2.055 θέσεις):

Τα παραπάνω ανέφεραν χθες ο διευθυντής του Ουρολογικού Τμήματος του ογκολογικού νοσοκομείου "Άγιος Σάββας" κ. Αναστάσιος Θάνος, ο ουρολόγος κ. Ηρακλής Πούλιας και ο ογκολόγος παθολόγος κ. Γεώργιος Κουμάκης, σε συνέντευξη Τύπου με αφορμή την 8η Ημερίδα Ουρολογικής Ογκολογίας, η οποία πραγματοποιείται αύριο στην Αθήνα.

Εγκρίνεται η πλήρωση 2.055 κενών οργανικών θέσεων, της κατηγορίας διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας.

Κάπνισμα και πλούσια σε λιπαρά διατροφή αποτελούν βασικούς παράγοντες κινδύνου, αφού συμβάλλουν κατά 30% στην ανάπτυξη αυτών των καρκίνων, όπως τόνισαν οι επιστήμονες.

Οι 1.724 προσλήψεις αφορούν στα ΚΕΠ των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και κατανέμονται ως εξής:

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζονται εξελιγμένες θεραπείες, όπως η μεταμόσχευση μυελού και η κυτταροθεραπεία, με την οποία ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς.

ΠΕ (1.019), ΤΕ (342) και ΔΕ (363).

Οι θεραπείες αυτές έχουν αυξήσει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών.

Οι υπόλοιπες 331 θέσεις αφορούν τα ΚΕΠ νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και κατανέμονται ως εξής: ΠΕ (186), ΤΕ (53) και ΔΕ (92).

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (13 θέσεις): Εγκρίνεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δεκατρία άτομα για χρονικό διάστημα ενός έτους με αντικείμενο: α. την επεξεργασία των στοιχείων για τον καθορισμό της ιθαγένειας ομογενών και για την πολιτογράφηση ομογενών και αλλογενών, β. την καταγραφή των δανείων για την κοινωνική ένταξη των παλιννοστούντων ομογενών και γ. την επεξεργασία τρόπων επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έκδοση των αδειών διαμονής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (226 θέσεις) Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (226 θέσεις): Εγκρίνεται η πρόσληψη 226 ατόμων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δώδεκα μηνών. Ειδικότερα, οι 200 θέσεις αφορούν την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΟΤΕΚ στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων και κατανέμονται ως εξής: ΠΕ εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών 98, ΠΕ καθηγητές υγιεινής 45, ΠΕ καθηγητές επαγγελματικής αγωγής και τουριστικής γεωγραφίας 43, ΤΕ καθηγητές ξενοδοχειακής τεχνικής 2, ΠΕ διαχειριστών 6, ΤΕ ή ΔΕ επιμελητών 6. Οι υπόλοιπες 26 προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος "Λειτουργία και ανάπτυξη βιβλιοθηκών των σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ΟΤΕΚ" από τους ακόλουθους κλάδους: ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 5, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 15, ΠΕ ή ΤΕ Επιστημόνων Πληροφορικής 4, ΤΕ Επιστημόνων Πληροφορικής 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (50 θέσεις) Εγκρίνεται η πρόσληψη πενήντα ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από την εμφάνιση της γρίπης των πτηνών στις γειτονικές χώρες της Τουρκίας και της Ρουμανίας. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: ΠΕ Κτηνιάτρων 10, ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1, ΠΕ Βιολόγων 2, ΠΕ Χημικών 4, ΠΕ Διοικητικού 5, ΤΕ Τεχν. Τροφίμων 4, ΤΕ Τεχν. Ζωικής Παραγωγής 4, ΤΕ Τεχν. Δημόσιας Υγιεινής 4, ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων 4, ΔΕ Χειριστών Η/Υ 6, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 6.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (29 θέσεις) Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (29 θέσεις): Εγκρίνονται α. η πλήρωση 26 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, β. η πρόσληψη ενός ατόμου ως ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε ετών και γ. η πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Οι 26 θέσεις μονίμου προσωπικού κατανέμονται ως εξής: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 12, ΠΕ Πληροφορικής 2, ΠΕ Μηχανικών 1, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 4, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 1, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1, ΔΕ Οδηγών 1, ΥΕ Επιμελητών 2, ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων 1.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (τρεις θέσεις) Εγκρίνεται η πρόσληψη τριών ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.