Epitome of the Kriaras Dictionary

Go

Search options

Basket

Results for: Μ
3,062 items total [1 - 10]
μα (Ι), μόρ.
 • Ως ομοτικό:
  • (Διγ. Esc. 653), (Απόκοπ. 254), (Ερωτόκρ. Δ́ 1621
  • (σε ιδιάζ. χρ.):
   • μα την αγάπην σου και μα την κεφαλήν σου (Προδρ. II 19 χφ H κριτ. υπ.
   • μα τον καμόν μου της ψυχής, μα την πικρίαν της τύχης (Λίβ. Sc. 1273
   • Τούτο ου ψεύδομαι ποσώς, μα την υστέρησίν μας (Βέλθ. 101).

[αρχ. μόρ. μα. Η λ. και σήμ.]

μα (II), σύνδ.
 • 1)
  • α) (Μετά αρνητ. πρόταση) αλλά:
   • Μέσα σ’ αυτήν (ενν. την βάρκαν) εμπήκασιν, όχι για να ψαρέψουν, μα πέρα στην Ανατολήν να παν να ταξιδέψουν (Γαδ. διήγ. 140
   • Δεν έν’ καιρός, μα γνώθω το (Φαλιέρ., Ιστ. 68
  • β) (μετά καταφ. πρόταση) όμως, μολαταύτα, ωστόσο:
   • (Ερωφ. Β́ 37
   • ήτονε δεκοκτώ χρονώ, μα 'χε γερόντου γνώση (Ερωτόκρ. Ά 79
   • Γέροντας είναι και αυτός, μα θύμησην καλή έχει (Σουμμ., Παστ. φίδ. Έ [769]
  • γ) (μετά καταφ. πρόταση· ο σύνδ. με το όχι και ουσ.) όχι όμως:
   • πήραν και … το ΄ξώπυργον, … μα όχι το καστέλλι (Διακρούσ. 1043).
 • 2) (Προσθετικός, επιτατικός· ο σύνδ. συχνά με το και) αλλά και, αλλά επιπλέον, αλλά επιπροσθέτως:
  • όχι μόνον έφυγε, μα κι εκοπάνισέ μας (Γαδ. διήγ. 529).
 • 3)
  • α) (Μεταβατικός στην αρχή πρότασης) λοιπόν:
   • (Ερωφ. Γ́ 61
   • μα πε μου πούρι: Εμέρωσε τ’ άγριο θεριόν εκείνο; (Φαλιέρ., Ιστ. 65
  • β) (στην αρχή πρότασης για δήλ. έκπληξης, απορίας, κλπ.):
   • Ποθούλα: … Εδώ 'σαι; Μοίρα: Μα πού ήθελες; (Φαλιέρ., Ιστ. 375
   • Μα τάχα δεν είν’ εντροπή …; (Σουμμ., Παστ. φίδ. Γ́ [1285]
  • γ) (στην αρχή επιφ. πρότασης):
   • μ’ αν ήξευρες είντα ’παθα …! (Φαλιέρ., Ιστ. 110).

[<ιταλ. ma ή <σύνδ. αμή με επίδρ. του ιταλ. ma. Η λ. στο Meursius και σήμ.]

μάγα η.
 • Μάγισσα:
  • (Ιντ. κρ. θεάτρ. Β́ 20).

[<βεν. maga. Η λ. στο Βλάχ.]

μαγαζάς ο· μαγατζάς.
— Βλ. και μαγαζένι(ν), μαγαζές, μαγαζί.
 • α) Αποθήκη:
  • (Χούμνου, Κοσμογ. 1778
 • β) κατάστημα ή εργαστήριο:
  • μαγαζάδες που κάμνουσι τις σαρδέλες (Πορτολ. Β 5721).

[<ουσ. μαγαζές ή πληθ. μαγαζ(ι)ά του ουσ. μαγαζί]

μαγαζένι(ν) το· μαχαζένιν· πληθ. μακζενία.
— Βλ. και μαγαζάς, μαγαζές, μαγαζί.
 • Αποθήκη εμπορευμάτων, κατάστημα:
  • (Ανων., Ιστ. σημ. ρμά
  • τα μακζενία είναι γεμάτα πραματείες (Μαχ. 20824).

[<βεν. magazén. Ο τ. και σήμ. κυπρ.]

μαγαζές ο· μαγαντζές· μαγατζές.
— Βλ. και μαγαζάς, μαγαζένι(ν), μαγαζί.
 • Αποθήκη:
  • (Διαθ. Ακοτ. 147
  • δίδω του … σπίτια και μαγαντζέ και αργαστήρι (Μορεζίν., Διαθ. 482).

[<βεν. magazén. Ο τ. ‑τζές σε έγγρ. (15.-17. αι.) και σήμ. κρητ. Η λ. στο Βλάχ.]

μαγαζί το· μαγαζί(ο)ν· μαγατζί· πληθ. μαγατζά.
— Βλ. και μαγαζάς, μαγαζένι(ν), μαγαζές.
 • α) Αποθήκη:
  • τα σπίτια και τα μαγατζιά, οπού ’χασιν τα στάρια (Τζάνε, Κρ. πόλ. 36011
  • (ιδιάζ. χρ.):
   • να ανοίξει ο Κύριος εσέν το μαγαζί του το καλό, τον ορανό, να δώσει τη βροχή της ηγής σου (Πεντ. Δευτ. XXVIII 12
 • β) κατάστημα ή εργαστήριο:
  • (Επιστ. Μωάμ. 674), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 37913).

[<ανατολ. βεν. magasín, αραβ. προέλ. (Kahane-Tietze 1958: 278-9). Η λ. στο Du Cange (‑άζι) και σήμ.]

μαγαντζές ο,
βλ. μαγαζές.
μαγάρι, επιφ.
 • 1) Μακάρι, είθε:
  • Μαγάρι ας εύρομε … λίγο μίσσο (Φαλιέρ., Ιστ. 389
  • Μαγάρι να ’το βολετό (Ερωτόκρ. Ά 1617).
 • 2) Έστω, ακόμα και:
  • μαγάρι με τη γλώσσα σου σήμερο βουήθησέ μου (Ερωτόκρ. Έ 394).
 • Εκφρ.
 • 1) Μαγάρι ας = έστω κι αν:
  • (Φορτουν. Ά 237).
 • 2) Σκιας μαγάρι = τουλάχιστον:
  • (Πανώρ. Γ́ 453).

[αντιδ. <ιταλ. magari <ελλην. μακάρι. Η λ. στο Βλάχ. και σήμ. ιδιωμ. και σε διάφ. τ.]

μαγαρίζω· μεγαρίζω.
 • I. Ενεργ.
  • Ά Μτβ.
   • 1)
    • α) Μολύνω (ηθ.):
     • (Διήγ. παιδ. 975
     • Διά ποίαν αφορμήν χαλάτε τες ψυχές σας και τες μαγαρίζετε με αίματα; (Ροδινός 229
    • β) (προκ. για αντικείμενο λατρείας) μιαίνω, βεβηλώνω:
     • (Ιντ. κρ. θεάτρ. Ά 53).
   • 2) Λερώνω, βρομίζω:
    • (Αιτωλ., Μύθ. 128).
   • 3) Ντροπιάζω:
    • εμαγαρίσασι (ενν. οι καλόγεροι) και σκήμαν τως (Αποκ. Θεοτ. I 190).
   • 4) Βιάζω:
    • εμαγάρισαν γυναίκας παρά φύσιν (Ανάλ. Αθ. 24· Ανακάλ. 84).
  • Β́ Αμτβ.
   • 1) Λερώνομαι, λεκιάζομαι:
    • Εις τσόχαν να μαγαρίσει από λάδιν (Ιατροσ. κώδ. φνζ́).
   • 2) Αλλαξοπιστώ:
    • πολλές (ενν. γυναίκες) εσκλαβωθήκασι κι άλλες εμαγαρίσα (Τζάνε, Κρ. πόλ. 1818).
   • 3) Έρχομαι σε σεξουαλική επαφή:
    • τες πόρνες … κοιτάν (ενν. οι άνδρες) και μαγαρίζουν (Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. I 772· I 747).
 • II. Μέσ.
  • 1) (Θρησκ.) είμαι μιασμένος, ακάθαρτος:
   • (Πεντ. Αρ. XIX 22).
  • 2) Παρεκτρέπομαι σεξουαλικά, απιστώ:
   • αν δεν εμαγαρίστην η γεναίκα και καθάρια αυτή (Πεντ. Αρ. V 28).
 • Η μτχ. παρκ. ως επίθ. =
  • 1)
   • α) Μιαρός, μολυσμένος:
    • (Ναθαναήλ Μπέρτου, Στιχοπλ. I 530
   • β) (θρησκ.) ακάθαρτος:
    • να απεστείλουν από το φουσσάτο … παν μαγαρισμένον εις ψυχή (Πεντ. Αρ. V 2
    • (προκ. για ζώο):
     • παν σερπετό του πουλιού μαγαρισμένο αυτό εσάς, να μη φαγωθούν (Πεντ. Δευτ. XIV 19).
  • 2) Λερωμένος, βρόμικος:
   • το πρόσωπόν του απ’ αίμα και κορνιακτόν όλο μαγαρισμένον (Θησ. Θ́ [182]
   • (ιδ. από κόπρανα):
    • μαγαρισμένα σπάργανα (Σπανός D 652).
  • 3) Αμαρτωλός, ανήθικος:
   • ο μαγαρισμένος Ηρώδης (Μορεζίν., Κλίνη Σολομ. 406· Διήγ. Αλ. V 59).
  • 4) Άπιστος:
   • ο βασιλεύς Φίλιππος … Σαρακηνός την γενεάν ήτον μαγαρισμένος (Φλώρ. 29).
  • 5) (Πιθ.) επικίνδυνος, δύσκολος:
   • δύο ακρωτήρια μαγαρισμένα (Πορτολ. Β 3724).
  • 6) (Υβριστ.):
   • Αφορεσμένε γάδαρε …, σκύλε μαγαρισμένε (Γαδ. διήγ. 366
   • γυναίκα κακορίζικε, Εύα μαγαρισμένη (Συναξ. γυν. 127).

[<ουσ. μαγαρίτης - αραβ. Muhᾱir + κατάλ. ‑ίζω (Kahane, GR I 344-54, 622)· λίγο πιθ. <αρχ. ή μτγν. μεγαρίζω (<αρχ. ή μτγν. μέγαρα, Ανδρ., ΛΚΝ). Η λ. τον 9. αι. και σήμ.]

< Previous   [1] 2 3 4 5 ...307   Next >
Go to page:Go