Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

 • Ο Πυγμαλίων λατρεύει το άγαλμα της Αφροδίτης. Στο βάθος οι Προποιτίδες μεταμορφώνονται σε πέτρες και οι κάτοικοι της Αμαθούντας σε ταύρους.

  Πηγή:

 • Οι Προποιτίδες μεταμορφώνονται σε πέτρες.

  Πηγή:

 • Οι Προποιτίδες μεταμορφώνονται σε βράχους.

  Πηγή:

  University of Virginia

ΠΡΟΠΟΙΤΙΔΕΣ

  (πέτρα)

   

  Ο Παυσανίας μαρτυρεί τα εξής: ἔστι δὲ Ἀμαθοῦς ἐν Κύπρῳ πόλις, Ἀδώνιδος ἐν αὐτῇ καὶ Ἀφροδίτης ἱερόν ἐστιν ἀρχαῖον (Παυσ. 9.41.2). Η μυθική ιστορία της πόλης, στη νότια ακτή του νησιού, είναι συνδεδεμένη με δύο μεταμορφώσεις: των κατοίκων της πόλης και των θυγατέρων του μυθικού βασιλιά Προποιτού. Και οι δυο μεταμορφώσεις προκλήθηκαν από την οργή της τιμώμενης στο νησί, και την πόλη ειδικότερα, θεά Αφροδίτη.

  Οι Προποιτίδες αμφισβήτησαν τη θεϊκή υπόσταση της Αφροδίτης, και αυτή τις μεταμόρφωσε σε πέτρες, αφού πρώτα τις ανέδειξε σε αρχετυπικές πόρνες· ήταν δηλαδή οι πρώτες γυναίκες που εκπορνεύθηκαν έχοντας επιθυμίες που ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν ακόμη και από όλους τους άνδρες μαζί (Οβ., Μετ. 220-242). Αυτές είδε ο Πυγμαλίων και αντιπάθησε τις γυναίκες. (Εικ. 282, 1622, 1623)