Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

ΑΛΟΠΗ

    (πηγή)

     

    Η ιστορία της Αλόπης περιλαμβάνει έναν κρυφό έρωτα με ένα θεό, μια κρυφή εγκυμοσύνη, την έκθεση του νεογέννητου και τη διάσωσή του από ένα ζώο, όπως έγινε με τόσα άλλα μυθολογικά παιδιά, την ανεύρεσή του από ένα βοσκό και την παράδοσή του σε έναν άλλον, όπως έγινε και με τον Οιδίποδα, την αναγνώριση του παιδιού από τον παππού του και τη θανάτωση της μητέρας από εκείνον, την τελική διάσωση του παιδιού και την ανάδειξή του σε βασιλέα, τέλος την τιμωρία του παππού. Όλα αυτά υπό τη στενή εποπτεία του Ποσειδώνα και προς δόξα του Θησέα. Πιο συγκεκριμένα:

    Η Αλόπη ήταν κόρη του βασιλιά της Ελευσίνας Κερκυόνα που ήταν ληστής και ἄδικος ἐς τοὺς ξένους (Παυσ. 1.39.3). Την ερωτεύτηκε ο θεός Ποσειδώνας με τον οποίο, κρυφά από τον πατέρα της, ενώθηκε και από τον οποίο απέκτησε ένα παιδί που η τροφός του, με εντολή της Αλόπης, το εξέθεσε στο δάσος. Τυλιγμένο με τα λαμπρά του σπάργανα το παιδί διασώθηκε χάρη σε μια φοράδα -ζώο αφιερωμένο στον Ποσειδώνα που λατρευόταν και ως Ίππιος Ποσειδώνας- που θήλασε το παιδί. Όταν του το ζήτησε κάποιος άλλος βοσκός, ο πρώτος το έδωσε, κράτησε όμως τα σπάργανα. Θεωρώντας την ενέργεια αυτή άδικη, ο δεύτερος βοσκός ζήτησε το δίκιο του στον βασιλιά, ο οποίος κάτι υποπτεύτηκε από τον πλούτο των σπαργάνων· πίεσε την τροφό και εκείνη του φανέρωσε την αλήθεια. Τότε εκείνος σκότωσε την κόρη του και άφησε και πάλι το παιδί εκτεθειμένο στην ύπαιθρο, όπου επαναλήφθηκε η ίδια ιστορία: η φοράδα γύρισε και θήλασε πάλι το παιδί, ένας βοσκός βρήκε και περιμάζεψε το παιδί που το ονόμασε Ιπποθόωντα. Ο ενήλικος νέος έγινε ο επώνυμος ήρωας της αττικής φυλής των Ιπποθοωντιδών και, μετά τον φόνο του παππού του από τον Θησέα, έγινε βασιλιάς στο βασίλειο του παππού του, που του το παραχώρησε ο Θησέας όταν εκείνος το ζήτησε από τον αττικό ήρωα. Όσο για την Αλόπη, αυτή τη μεταμόρφωσε σε πηγή ο Ποσειδώνας, όταν τη σκότωσε ο Κερκυόνας. (Εικ. 256, 257)