Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

 • Αστερισμός του Καρκίνου (Λατινικά: Cancer, συντομογραφία: Cnc).

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια
 • Αστερισμός του Καρκίνου (Λατινικά: Cancer, συντομογραφία: Cnc).

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια
 • Αστερισμός του Καρκίνου (Λατινικά: Cancer, συντομογραφία: Cnc).

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια
 • Αστερισμός του Καρκίνου (Λατινικά: Cancer, συντομογραφία: Cnc).

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια
 • Ο Διόνυσος στην Γιγαντομαχία.

  Πηγή:

  Classical Myth

ΟΝΟΙ

  (αστερισμός)

   

  Στη Γιγαντομαχία πήραν μέρος ο Διόνυσος, ο Ήφαιστος και οι Σάτυροι ανεβασμένοι σε γαϊδούρια. Το γκάρισμα των ζώων τρόμαξε τους Γίγαντες και τους διασκόρπισε. Τότε ο Διόνυσος εξόντωσε πολλούς και μόνο με το άγγιγμα του θύρσου του ή μεταμορφωμένος κι έχοντας φίδια στα μαλλιά· σαν λιοντάρι κατασπάραξε τον Γίγαντα Εύρυτο ή Ροίτο. (Εικ. 1562) Για την υπηρεσία που πρόσφεραν τα γαϊδούρια καταστερώθηκαν από τον Διόνυσο στον αστερισμό του καρκίνου -διὸ ἐτιμήθησαν ἐν τῷ Καρκίνῳ εἶναι ἐπὶ δυσμάς (Ερατ., Κατ. 1.11) (Εικ. 1248, 1249, 1250, 1251)

   

  Καλοῦνται δέ τινες αὐτῶν ἀστέρες Ὂνοι, οὓς Διόνυσος ἀνήγαγεν εἰς τὰ ἄστρα. ἔστι δὲ αὐτοῖς καὶ Φάτνη παράσημον· ἡ δὲ τούτων ἱστορία αὕτη· Ὂνων καὶ Φάτνης. Ὃτε ἐπὶ Γίγαντας ἐστρατεύοντο οἱ Θεοί, λέγεται Διόνυσον καὶ Ἣφαιστον καὶ Σατύρους ἐπὶ ὄνων πορεύεσθαι· οὔπω δὲ ἑωραμένων αὐτοῖς τῶν Γιγάντων πλησίον ὄντες ὠγκήθησαν οἱ ὄνοι, οἱ δὲ Γίγαντες ἀκούσαντες τὴν φωνὴν ἔφυγον· διὸ ἐτιμήθησαν ἐν τῷ Καρκίνῳ εἶναι ἐπὶ δυσμάς. (Ερατ., Κατ. 1.11)