Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

ΒΟΥΛΙΣ

    (πουλί)

     

    βλ. ΑΙΓΥΠΙΟΣ