Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

 • Ο αστερισμός του Θυτηρίου/Βωμού. (Λατινικά: Ara, συντομογραφία: Ara)

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια
 • Ο αστερισμός του Θυτηρίου/Βωμού. (Λατινικά: Ara, συντομογραφία: Ara)

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΥΡΟΣ

  (αστερισμός του βωμού)

   

  Όταν ο Δίας ηγήθηκε του αγώνα εναντίον του Κρόνου και των άλλων Τιτάνων, οι πρώτοι Κύκλωπες, όχι της Οδύσσειας, του χάρισαν τη βροντή, την αστραπή και τον κεραυνό. Για να μην φανερωθεί η δύναμη του κεραυνού, οι Κύκλωπες κατασκεύασαν και ένα κάλυμμα, στο οποίο οι θεοί ορκίστηκαν για να επικυρώσουν τη συμμαχία τους. Μετά την επιτυχή έκβαση του αγώνα τους έδωσαν ένα τέτοιο στους ανθρώπους, για να τελούν εκεί τις θυσίες τους όσοι συνασπίζονται, όσοι μετέχουν σε αγώνες, όσοι ορκίζονται, οι μάντεις όταν θέλουν να μαντεύσουν.

  Ο αστερισμός αυτός ονομάζεται από τον Ερατοσθένη Θυτήριον. (Εικ. 1245, 1246) Από χριστιανούς μελετητές του ουρανού θεωρήθηκε ότι ο αστερισμός απεικονίζει βωμό που ίδρυσε ο Μωυσής ή τον χρυσό βωμό του ναού του Σολομώντα ή τον βωμό του Νώε μετά τον κατακλυσμό.