Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

ΑΙΓΩΛΙΟΣ

    (πουλί, αετός)

     

    βλ. ΚΕΛΕΟΣ