Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

 • Ο Αστερισμός της Παρθένου. (Λατινικά: Virgo, συντομογραφία: Vir).

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια
 • Ο Αστερισμός της Παρθένου. (Λατινικά: Virgo, συντομογραφία: Vir).

  Πηγή:

 • Ο Αστερισμός της Παρθένου. (Λατινικά: Virgo, συντομογραφία: Vir).

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια
 • Ο Αστερισμός της Παρθένου. (Λατινικά: Virgo, συντομογραφία: Vir).

  Πηγή:

  Βικιπαίδεια

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

  (αστερισμός)

   

  Παρθένος λεγόταν μια κόρη του Απόλλωνα και της Χρυσόθεμης· τη μεταμόρφωσε ο πατέρας της στον αστερισμό της Παρθένου, γιατί πέθανε νέα. Στον αστερισμό της Παρθένου άλλοι έβλεπαν την Αστραία, τη Δίκη, την Ηριγόνη, τη Θέσπια, τη Δήμητρα. (Εικ. 663, 664, 665, 666)