Εξώφυλλο

Αριάδνη

Μορφές και Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας

της Δήμητρας Μήττα

ΛΙΛΑΙΟΣ

    (βουνό)

     

    Ποιμένας που μεταμορφώθηκε στο ομώνυμο βουνό στην Ινδία. Προκάλεσε την οργή των θεών, γιατί από όλους αναγνώριζε μόνο τη Σελήνη και την τιμούσε με νυχτερινές ιεροπραξίες. Έβαλαν δυο μεγάλα λιοντάρια να τον κατασπαράξουν· έτσι πέθανε ο Λίλαιος. Και η Σελήνη μεταμόρφωσε τον πιστό της σε βουνό.

     

    Παράκειται δ᾽ αὐτῷ ὄρος, Λίλαιον προσαγορευόμενον ἀπὸ Λιλαίου ποιμένος. Οὗτος γὰρ δεισιδαίμων ὑπάρχων καὶ μόνην σεβόμενος τὴν Σελήνην, νυκτὸς βαθείας ἐξετέλει τὰ μυστήρια τῆς προειρημένης. Βαρέως δὲ οἱ λοιποὶ θεοὶ [τὴν] ἀτιμίαν φέροντες, ἔπεμψαν αὐτῷ δύο λέοντας ὑπερμεγέθεις· ὑφ᾽ ὧν διασπαραχθεὶς τὸν βίον ἐξέλιπε. Σελήνη δὲ τὸν εὐεργέτην μετέβαλεν εἰς ὁμώνυμον ὄρος. (Ψδ.-Πλούτ., π. ποτ. 25.4)