Βιβλιογραφία

Διδακτικές προτάσεις

Στρατηγικές μάθησης και διδακτικές προτάσεις

Ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας των τεσσάρων δεξιοτήτων για την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα

H μελέτη αυτή απευθύνεται στο δάσκαλο της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας, ο οποίος μπορεί να βρει αφενός στοιχεία θεωρητικής κατάρτισης σχετικά με τη διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων με τη χρήση στρατηγικών μάθησης και αφετέρου προτάσεις πρακτικών εφαρμογών μέσα στην τάξη για κάθε δεξιότητα. Κοινός στόχος όλων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι η λειτουργική χρήση της γλώσσας από τους μαθητές.

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συντονισμός:

  • Ψάλτου-Joycey Αγγελική, αναπληρώτρια καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συνεργάτιδες:

  • Κίτσου Ιωάννα
  • Παναγιωτίδου Βικτωρία
  • Σακελλαρίου Αγγελική
  • Σπανού Κυριακή

Έτος:  2004


Τελευταία ανανέωση: 16/02/2013 21:37